Công bố thông tin

19/07/2018

Quyết định số 07/QĐ-NVN-HĐQT ngày 18/7/2018 của HĐQT Cty CP Nhựa VN về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Công bố thông tin Related