Công bố thông tin

22/01/2019

Quyết định số 14.19 ngày 21-1-2019 của HĐQT Công ty CP Nhựa VN về việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng

Công bố thông tin Related